Проведення громадських слухань у містобудівній сфері

опубликовано: 2023-05-26T14:59:18+00:00

Перед затвердженням детальні плани території та внесення змін до них, плани зонування та генеральні плани міст підлягають процедурі громадського обговорення.

Громадське обговорення триває не менше 30 днів та з дати оприлюднення проекту
містобудівної документації на місцевому рівні та повідомлення про
початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості
щодо проекту містобудівної документації. Громадське обговорення передбачає збір пропозицій та зауважень до проектів містобудівної документації, а також проведення ознайомчого заходу для мешканців 'mdash; громадського слухання.

Замовники містобудівної документації, найчастіше це профільні органи державної влади чи органів місцевого самоврядування, забезпечують оприлюднення прийнятих рішень щодо розроблення такої документації, а також оприлюднення проектів містобудівної документації (пояснювальної записки, розділу 'laquo;Охорона навколишнього природного середовища'raquo; або звіту про стратегічну екологічну оцінку) на своїх офіційних веб-сайтах, а також вільний доступ до такої інформації громадськості.

Не швидше, ніж через 10 днів з моменту публікації містобудівної документації повинне відбуватись громадське слухання 'mdash; ознайомчий захід для зацікавлених мешканців. Перед заходом повинна відбуватись реєстрація, під час заходу ведеться протокол. В учасників громадського слухання є можливість подати усні та письмові пропозиції.

Усі письмові пропозиції, подані в межах громадського обговорення, замовник містобудівної документації реєструє та розглядає у місячний строк з дня їх надходження. За результатами розгляду пропозицій заявнику надається відповідь про їх врахування або обґрунтована відмова, а також результати розгляду публікуються на у двотижневий строк з дня їх прийняття шляхом опублікування в засобах масової інформації, що поширюються на відповідній території, а також розміщення затвердженої містобудівної документації на офіційних веб-сайтах замовників містобудівної документації.

У разі виникнення спірних питань між громадськістю і замовниками містобудівної документації на місцевому рівні, за рішенням замовника містобудівної документації у тижневий термін після закінчення прийому пропозицій може створюватись погоджувальна комісія.

Інформація щодо проведення громадського слухання та громадського обговорення оприлюднюється у місцевій пресі, на веб-сторінці Львівської міської ради. Додатково повідомлення про актуальні громадські слухання розсилаються на електронні скриньки усім бажаючим та районним адміністраціям, які організовують розміщення оголошень про громадські слухання на відповідній території.

предварительный просмотр    открыть источник →